Minifit

Tréner: Mgr. Lenka Simandlová

Vekové kategórie: 

6 - 10 mesiacov
11 - 17 mesiacov
18 - 24 mesiacov
25 - 36 mesiacov

Kontakt na trenéra:
0910 181 879, info@l-activity.sk

Je to kurz, na ktorom hravou formou s hudobným doprovodom reprodukovaným, či spievaným  v príjemnom prostredí so zaujímavými pomôckami , hračkami cvičia maminy (ockovia) s dieťaťom.

Cvičenie vedie k podpore prirodzených pohybových vzorcov u dieťaťa, podnecuje jeho ďalší rozvoj formou hier prostredníctvom pohybu a priamym kontaktom s rodičom.

Na hodine dostáva dieťa veľa rôznorodých podnetov, ktoré ho stimulujú k vyváženému pohybu a správnemu postupu v jeho pohybovom vývoji. Pridanou hodnotou je množstvo nápadov a podnetov pre rodiča k práci a hre s dieťatkom v domácom prostredí, ako aj sociálny rozmer cvičenia v skupinke ďalších maminiek a detičiek. Cvičenie maminám pomáha  aj načas rozpoznávať možné odchýlky od správneho pohybového vývinu dieťaťa.

minifit