Kde L-Activity nájdete:

Jelšová 2

900 25 Chorvátsky Grob - miestna časť Čierna Voda

 

Ako sa k nám dostanete

Telefón: 0910 181 879,

Objednávanie Day Spa (fyzioterapeut, masér, sauna) :  0910 910 211

Email: info@l-activity.sk

Facebook: https://www.facebook.com/pages/L-Activity

Bankové spojenie:

 

Detské krúžky: SK3811000000002923861799, Tatra banka a.s.

Cvičenia pre dospelých: SK0811000000002949026273, Tatra banka a.s.

 

L-Activity, s.r.o                                                                                    OZ Aktivitky

Sídlo:                                                                                                    Adresa: 
Hlohová 6                                                                                              Hlohová 6
Chorvátsky Grob                                                                                   Chorvátsky Grob
900 25                                                                                                   900 25

IČO:                                                                                                      IČO:
46 177 256                                                                                            422 611 80
DIČ:
2023336117