Lipovianka

Tréner: Ing. Martina Bálešová
Kontakt na trenéra:
0915 777 525, martina.lactivity@gmail.com
Čo si treba priniesť?
Chuť byť medzi deťmi, veci na tréning - sukničku, tričko a cvičky.

Ľudové tance pre deti od 5 rokov. Na našich tréningoch dávame dôraz na detskú prirodzenosť a hravosť. Snažíme sa rôznymi riekankami, pesničkami a tanečnými krokmi vzbudiť u detí lásku k hudbe a tancu. Učíme sa rôzne jednoduché tanečné kombinácie. Tancujeme hrou a z tanca sa tešíme.

lipo