ŠPORT PRE DETI

Karate

Karate

 

Cena: 5€/hod., Multisport karta

Rozvrh: Zobraziť

Veková skupina: 7-10 rokov

 

Vedúci kurzu: Ing. Miroslav Gatial

Tel.: 0903 258 106

E-mail: miroslav_gatial@stavtees.sk

alebo telefonicky na číslo: 0910181879

83823

O Karate

Karate alebo karate dó je jedno z najstarších bojových umení pochádzajúce z japonského ostrova Okinawa. KARA – prázdny, TE – ruka, DO – cesta znamená cesta prázdnych rúk. Vzniklo ako systém obrany, ktorá je založená na efektívnom použití vlastného tela bezo zbrane. Skladá sa z útočných a obranných techník, ktoré maximálne využívajú všetky časti tela. Tréning karate vedie popri budovaní fyzických základov aj k budovaniu správneho vnútorného postoja voči sebe samému a voči životu. Cvičiaci sa učia zodpovednosti, vzájomnej pomoci, vytrvalosti, rozhodnosti a trpezlivosti. Samozrejmosťou je rešpekt a úcta voči sebe samému i voči spolucvičiacim a vnímavosť voči tomu, čo sa deje okolo. Takýto vnútorný postoj vedie a pomáha dnešnej generácií detí a mladých ľudí rozvíjať sa smerom, ktorý im pomôže naplniť ich životné poslanie. Rýchlosť, vytrvalosť, šikovnosť, ale aj trpezlivosť, pozornosť, či kreativitu rozvíjame na tréningoch detí najmä pomocou hier. Hry sú dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou detských tréningov, ktoré robia tréning zaujímavejším a pestrejším. Deti sa naučia disciplíne, získajú sebavedomie, nových priateľov a naučia sa základy sebaobrany a karate.