POHYB PRE DOSPELÝCH

Tabata

Tabata

Kedy: streda a piatok 

Cena: 5€/hod., Multisport karta el. : 0944 010 108

Cena: 5€/hod., Multisport karta

Vedúci kurzu: Lucia Kosáčová

Tel. : 0911 440 074

2026480_21cc_3

O Tabate

O Tabate

TABATA je účínný intervalový tréning zameraný na spaľovanie tukov, zvyšovanie kondície a formovanie svalstva. Kľúčové je časovanie. Každú sériu cvičíme 20 sekúnd a nasleduje iba 10 sekúnd odpočinku. 

Tento druh cvičenia vyvinul japonský lekár Izumi Tabata v roku 1996 v Národnom ústave Fitness a šport v Tokiu. So svojimi spolupracovníkmi poukázal na vysokú účinnosť tejto metódy. Je jednoduchá, ale zároveň neuveriteľne ťažká. Izumy vykonal testy na niekoľkých športovcoch po dobu šiestich týždňov a zistil, že u testovaných jedincov došlo k vysokému nárastu ako anaeróbnych tak aeróbnych predpokladov.