Veková skupina: od 5 rokov

Kedy: utorok 17:20 – 18:20 a štvrtok 17:00 – 18:00 hod.

Cena: 20 € /4 hodiny, 40 €/ 8 hodín /mesačne , MULTISPORT

Popis: Aikido v preklade znamená cesta harmónie, patrí medzi mladšie Japonské bojové umenia. V Aikido sa neorganizujú súťaže , preto sa nepovažuje za šport,  nikto nevyhráva nad druhým. V AIKIDO nie je hlavnou myšlienkou vyhrať ale prekonať samého seba. Dôležitou súčasťou tréningov AIKIDO je aj výchova ľudí k sebadisciplíne, koncepčnému mysleniu a pozitívnemu vzťahu k pohybu a zdraviu. Našou snahou na tréningu je cvičením uvoľniť každodenný stres a aktívnym relaxom dopomôcť regenerácii organizmu a načerpaniu nových síl.

Kurz vedie: Andrej Facinek

Viac informácií: tel: 0911 800 011,

email:  afacinek@gmail.com

Nahlasovanie: tel: 0910181879, email: info@l-activity.sk 

Aikido / 4 hod.

20,- eur

Capoeira_logo_small

 

 

 

 

Veková skupina: 5-18 rokov (delenie podľa potreby veku)

Kedy: v pondelky a stredy, 16:10 -17:10 hod

Cena: 20€ / 4 hodiny40 € / 8 hodín , MULTISPORT

Popis: Capoeira predstavuje unikátnu kombináciu tanca, akrobacie a netradičného bojového umenia s osobitou filozofiou. Súboj dvoch súperov je možno najlepšie definovať ako predstieraný boj, alebo hru založenú na improvizácii, ktorá sa riadi prísnymi pravidlami, brániacimi vzniku násilného chovania. Dôraz je kladený najmä na plynulosť súhry pohybov oboch hráčov, čo v kombinácii s hudbou a spevom robí Capoeiru bojovým umením, ktoré je atraktívne nielen pre cvičencov, ale aj pre divákov. A to je dôvod, prečo si Capoeira v dnešnej dobe získava čoraz viac priaznivcov na celom svete.
Dôležitou súčasťou tréningov je aj výchova ľudí k sebadisciplíne a pozitívnemu vzťahu k pohybu a zdraviu. Našou snahou na tréningu je cvičením uvoľniť každodenný stres a aktívnym relaxom dopomôcť regenerácii organizmu a načerpaniu nových síl. Zavádzame tréningy taktiež na školy, kde sa venujeme práci s deťmi a ich pohybovej príprave. Cvičenie Capoeiry je pre nás zároveň príležitosťou príjemne stráviť čas s ľuďmi s podobným zmýšľaním a rovnakým cieľom. Mnohí naši cvičenci sa nestretávajú iba v telocvični, ale aj mimo nej trávia spolu svoj voľný čas.

Kurz vedie: Peter Kadvan

Viac informácií: 0944 158 096, 

email: kadvanp@gmail.com

Nahlasovanie: tel: 0910181879,

email: info@lactivity.sk

Potrebujete: pohodlné oblečenie

Capoeira / 4 hod.

20,- eur

Veková skupina:  od 5 rokov

Kedy: streda 17:20 – 18:20 hod, 18:20-19:20 hod.                                                                              

štvrtok 16:00-17:00 hod.                                                                                                            

piatok 16:10-17:10 hod, 17:15 – 18:15 hod.

Cena: 20 € / 4 hodiny , MULTISPORT

Popis: ENCLAVE mobility kidz nie je len obyčajný silový tréning. Je to tréningový systém zameraný na rozvoj silových, kondičných a koordinačných schopností, a celkovej mobility jedinca. Tréningy sú určené na spevnenie tela, kĺbov, väzov a skvalitnenie svalstva. Zlepšuje držanie tela, spevňuje chrbticu a odstraňuje svalovú disbalanciu. Tréningový systém využíva základné cvičebné techniky s vlastnou váhou tela, ktoré pozostávajú z kalisteniky, silovej gymnastiky, capoeiry a bboyingu.

Kurz vedie:  Mgr. Lackovič Miroslav

Viac informácií: 0907 729 144

 email: miroslav.trener.lackovic@gmail.com

Nahlasovanie: 0910 181 879

email: info@lactivity.sk

Potrebujete: športové oblečenie, cvičky

Enclave Mobility KidZ / 4 hod.

20,- eur

Veková skupina: 7 -10 rokov

Kedy: pondelok 17:00 -18:10 

            streda 17:00 – 18:10 hod

Cena: 20€ / 4 hodiny alebo 40€ / 8 hodín

MULTISPORT

Popis: Karate alebo karate dó je jedno z najstarších bojových umení pochádzajúce z japonského ostrova Okinawa. KARA – prázdny, TE – ruka, DO – cesta znamená cesta prázdnych rúk. Vzniklo ako systém obrany, ktorá je založená na efektívnom použití vlastného tela bezo zbrane. Skladá sa z útočných a obranných techník, ktoré maximálne využívajú všetky časti tela. Tréning karate vedie popri budovaní fyzických základov aj k budovaniu správneho vnútorného postoja voči sebe samému a voči životu. Cvičiaci sa učia zodpovednosti, vzájomnej pomoci, vytrvalosti, rozhodnosti a trpezlivosti. Samozrejmosťou je rešpekt a úcta voči sebe samému i voči spolucvičiacim a vnímavosť voči tomu, čo sa deje okolo. Takýto vnútorný postoj vedie a pomáha dnešnej generácií detí a mladých ľudí rozvíjať sa smerom, ktorý im pomôže naplniť ich životné poslanie. Rýchlosť, vytrvalosť, šikovnosť, ale aj trpezlivosť, pozornosť, či kreativitu rozvíjame na tréningoch detí najmä pomocou hier. Hry sú dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou detských tréningov, ktoré robia tréning zaujímavejším a pestrejším. Deti sa naučia disciplíne, získajú sebavedomie, nových priateľov a naučia sa základy sebaobrany a karate.

Kurz vedie: Ing. Miroslav Gatial

Viac informácií: tel: 0903 258 106

email: miroslav_gatial@stavtees.sk

Nahlasovanie: tel: 0910 181 879

email: info@lactivity.sk

Potrebujete: pohodlné oblečenie

Karate / 4 hod.

20,- eur

MINIFIT_WEB

 

Veková skupina: 3-10 mesiacov, 11-17 mesiacov, 18-24 mesiacov, 25-36 mesiacov

Kedy: podľa aktuálneho rozvrhu

Cena: 45 € / 8 hodín (možnosť 2 náhradných hodín) , MULTISPORT

Popis: Už názov prezrádza, že pôjde o hodiny plné pohybu, hry a cvičenia pre tých najmenších. V každej skupine pracujeme s ohľadom na špecifiká, potreby a možnosti daného veku detí. S využitím rôznych pomôcok, hračiek, pesničiek, riekaniek sa snažíme všestranne rozvíjať detský pohybový aparát, jemnú a hrubú motoriku dieťaťa. Rodič sa aktívne podieľa na cvičení, podporuje a pomáha dieťaťu, čím sa medzi nimi upevňuje dôležitá väzba. Nezanedbateľným pozitívom je sociálny rozmer pre dieťa aj rodiča. Dieťa má možnosť nadväzovať prvé sociálne väzby v kruhu rovesníkov a vy ho pri tom môžete sledovať.

Kurz vedie: Mgr. Lenka Simandlová

Viac informácií a nahlasovanie: 

tel: 0910 181 879

email: info@lactivity.sk

Potrebujete: pohodlné oblečenie

Minifit / 8 hod.

45,- eur

Veková skupina: 4 – 8 rokov

Kedy: Štvrtok 16.00 - 17.00

Cena: 20 € / 4 hodiny , MULTISPORT

Popis: Moderná gymnastika je jedným z krásnych, estetických a umelecky náročných športov. Moderná gymnastika je čisto dievčenský šport určený pre deti od 4 rokov, ktoré sa vo svojich začiatkoch učia rozvoju koordinácie, tanečnosti a muzikálnosti v cvičení s jednotlivými náčiniami. Technika jednotlivých cvičení je rozdelená na techniku beznáčinia, kde zaraďujeme jednotlivé skupiny cvičenia ako sú – skoky, rovnováhy, obraty, ohybnosti a vlny a techniku práce a manipulácie s jednotlivými náčiniami. V modernej gymnastike cvičia gymnastky s piatimi náčiniami : švihadlo, obruč, lopta, kužele a stuha. Súťaže v modernej gymnastike sa rozdeľujú podľa pravidiel FIG a UEG na súťaže jednotlivkýň, kde sú gymnastky zaradené do vekových kategórií a súťaž spoločných skladieb. Spoločná skladba je skupinové cvičenie 5 gymnastiek. S gymnastikou začínajú už dievčatká vo veku okolo 5-tich rokov. V tomto predškolskom veku však tréner kladie dôraz na všestranný rozvoj všetkých pohybových schopností, dôležité je v tomto veku zvládnuť u detí koordináciu spájania jednotlivých pohybových celkov a dať im tak všeobecný základ, ktorý im poslúži nielen neskôr v modernej gymnastike ale aj v iných športoch.

Kurz vedie: Natália Stemnická

Viac informácií: 0908 153 063

email: natalia.stemnicka@gmail.com

a nahlasovanie: 0910181879

 email:  info@lactivity.sk

Potrebujete: gymnastický dres, legínky, protišmykové ponožky, najlepšie cvičky piškóty (nie je to podmienka) – úbor by mal byť obtiahnutý, ale elastický, aby umožňoval voľný pohyb cvičenkyni.

Moderná gymnastika / 4 hod.

20,- eur

Veková skupina: 3-5 rokov (bez rodiča)

Kedy: utorok 17:10 – 18:10 

            štvrtok 17:10 - 18:10

 Cena: 20 € / 4hodiny, MULTISPORT

Popis: Som si istá, že všetky deti v tomto veku sú plné energie, chcú sa šantiť, behať, tancovať, hrať, učiť sa niečo nové a to najradšej v kruhu svojich rovesníkov. Na Pohybovke vašim deťom tieto túžby a potreby naplníme. Budeme behať, šantiť sa, učiť sa rôzne tančeky na veselé pesničky, zdolávať prekážkové dráhy, hrať sa a pri tom spevňovať svalstvo, zlepšovať koordináciu pohybov a posilňovať detské srdiečko. A hlavne, hlavne sa zabávať a veľa smiať. Hodina bude obsahovať dlhšiu rozcvičku, – cvičenia zamerané na správny vývin chodidiel, posilnenie chrbátika, bruška, strečingové cvičenia na rozvoj ohybnosti atd., ďalej ,tanečky, – kde sa budeme s deťmi učiť jednoduché choreografie na pekné detské pesničky, ktoré Vám na koci predvedieme :) . 3. časť budú hry zamerané na rytmiku, koordináciu, kreativitu v pohybe a vyšantenie.

Kurz vedie: Mgr. Lenka Simandlová

Viac informácií a nahlasovanie: 

tel: 0910 181 879

email: info@lactivity.sk

Potrebujete: pohodlné oblečenie

Pohybovka / 4 hod.

20,- eur

Kedy: utorok 16:00 - 17:00 od 5 rokov

Cena:

Popis: akrobatický diskotékový tanec

Tréner: Miroslav Lackovič

Tel.: 0907 729 144

email: miroslav.trener.lackovic@gmail.com

Nerf Tréning / 1 hod.

7,- eur