Aktuálny rozvrh pre školský rok 2018/2019.    

POPOLUDŇAJŠIE ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY ZAČÍNAME od 10.9.2018.

DOPOLUDŇAJŠIE KURZY PRE DETI ZAČÍNAME od 17.9.2018.