Gymnastika_logo_small

 

 

 

 

 

Veková skupina: 4 - 8 rokov

Kedy: v procese riešenia 

Cena: 20 € / 4 hodiny

Popis: Moderná gymnastika je jedným z krásnych, estetických a umelecky náročných športov. Moderná gymnastika je čisto dievčenský šport určený pre deti od 4 rokov, ktoré sa vo svojich začiatkoch učia rozvoju koordinácie, tanečnosti a muzikálnosti v cvičení s jednotlivými náčiniami. Technika jednotlivých cvičení je rozdelená na techniku beznáčinia, kde zaraďujeme jednotlivé skupiny cvičenia ako sú - skoky, rovnováhy, obraty, ohybnosti a vlny a techniku práce a manipulácie s jednotlivými náčiniami. V modernej gymnastike cvičia gymnastky s piatimi náčiniami : švihadlo, obruč, lopta, kužele a stuha. Súťaže v modernej gymnastike sa rozdeľujú podľa pravidiel FIG a UEG na súťaže jednotlivkýň, kde sú gymnastky zaradené do vekových kategórií a súťaž spoločných skladieb. Spoločná skladba je skupinové cvičenie 5 gymnastiek. S gymnastikou začínajú už dievčatká vo veku okolo 5-tich rokov. V tomto predškolskom veku však tréner kladie dôraz na všestranný rozvoj všetkých pohybových schopností, dôležité je v tomto veku zvládnuť u detí koordináciu spájania jednotlivých pohybových celkov a dať im tak všeobecný základ, ktorý im poslúži nielen neskôr v modernej gymnastike ale aj v iných športoch.

Kurz vedie: 

Viac informácií a nahlasovanie: tel: 0910181879, email:  info@l-activity.sk

O pravidlách

Potrebujete: gymnastický dres, legínky, protišmykové ponožky, najlepšie cvičky piškóty (nie je to podmienka) - úbor by mal byť obtiahnutý, ale elastický, aby umožňoval voľný pohyb cvičenkyni.