Veková skupina:  od 5 rokov

Kedy: streda 17:20 - 18:20 hod, 18:20-19:20 hod.                                                                              štvrtok 16:00-17:00 hod.                                                                                                            piatok 16:10-17:10 hod, 17:15 - 18:15 hod.

Cena: 20 € / 4 hodiny

Popis: ENCLAVE mobility kidz nie je len obyčajný silový tréning. Je to tréningový systém zameraný na rozvoj silových, kondičných a koordinačných schopností, a celkovej mobility jedinca. Tréningy sú určené na spevnenie tela, kĺbov, väzov a skvalitnenie svalstva. Zlepšuje držanie tela, spevňuje chrbticu a odstraňuje svalovú disbalanciu. Tréningový systém využíva základné cvičebné techniky s vlastnou váhou tela, ktoré pozostávajú z kalisteniky, silovej gymnastiky, capoeiry a bboyingu.

Kurz vedie:  Mgr. Lackovič Miroslav

Viac informácií: tel: 0907 729144 email: miroslav.trener.lackovic@gmail.com

Nahlasovanie: tel: 0910 181879  email: info@l-activity.sk

O pravidlách

Potrebujete: športové oblečenie, cvičky