Veková skupina: od 4 rokov pre chlapcov aj dievčatá

Kedy: pondelok 17.20 - 18.20

           štvrtok 18:00 – 19:00 hod

Cena: 20 € / 4 hodiny, MULTISPORT

Popis: Lipovianka je krúžok, ktorého cieľom je naučiť deti individuálne základné prvky ľudového tanca, tanečné držanie tela, koordináciu a orientáciu v priestore a podľa progresu detí jednoduché tanečné choreografie.

Kurz vedie: Ing. Martina Bálešová

 Tel: 0915 777 525

email: martina.lactivity@gmail.com

Potrebujete: cvičky, tepláky pre chlapcov, sukničky pre dievčatá

Lipovianky / 4 hod.

20,- eur

LOGO_TS_ASSOS_Nelux

Veková skupina:

PRÍPRAVKA – dievčatá od 5 do 12 rokov
 

Kedy:  Pondelok 16:00 – 17:00 hod

             Streda  16:00 – 17:00 hod

Popis: TŠ ASSOS Nelux sa tanečnej výchove detí a mládeže venuje už od roku 1992. Ťažiskové tanečné štýly sú Street Dance Show, Disco Dance, Hip Hop a Show Dance. Štúdio je členom Slovenskej (STO D IDO) i medzinárodnej (IDO) tanečnej organizácie. Hlavným cieľom je ponúknuť deťom a mládeži zmysluplné trávenie voľného času v priateľskom prostredí, podporovať rozvoj pohybovej kultúry v Bratislave a na Slovensku, ako aj reprezentovať svojimi úspechmi krajinu v zahraničí. Štúdio pôsobí v Bratislave, na Ovsištskom námestí 1. Združuje približne 200 členov od predškolského veku až po dospelých v rôznych vekových a výkonnostných kategóriách. Počas sezóny pripraví klub so všetkými kategóriami skupinové choreografie v rôznych tanečných disciplínach. Vďaka skvelým výkonom sa každoročne kvalifikuje z majstrovstiev Slovenska na majstrovstvá sveta a Európy, odkiaľ si odnáša veľmi cenné trofeje – medzi inými je držiteľom titulu MAJSTER SVETA, niekoľkonásobným VICEMAJSTROM SVETA, Európy ako aj víťazom svetových pohárov. TŠ ASSOS Nelux sa podieľa aj na organizovaní tanečných Majstrovstiev Slovenska. Cieľom týchto podujatí je predstaviť talent slovenských tanečníkov, oceniť ich celoročnú snahu a nominovať najlepších tanečníkov na svetové a európske šampionáty. Klub sa venuje aj charitatívnej činnosti – pripravuje tanečný program pre deti a mládež, pri príležitosti MDD, karnevalu, na rôzne školské podujatia, ako aj pre detskú Fakultnú nemocnicu v BA. Okrem tanečných činností organizuje pre svojich členov aj prázdninové letné tábory pri mori, tanečné sústredenia a iné aktivity pre deti. Výborné výsledky súboru, ako aj veľký záujem detí a rodičov o účinkovanie v ňom, sú najlepším dôkazom toho, že práca, ktorú TŠ ASSOS Nelux robí má zmysel. Za úspechmi klubu stojí trpezlivá a poctivá práca všetkých trénerov - choreografov, ktorí sa deťom a mládeži venujú dlhé roky: Lucia Farkašovská, Marína Opltová, Georgína Martinovičová, Dominika Kocourková, Andrea Pellerová, Dominika Rosová, Michal Lustoň a ďalší.

Kurz vedie: Marína Opltová (Mimina)

Tel: 0905 446 040 email: opoltova@yahoo.com

Potrebujete:  vhodné tréningové oblečenie a cvičky + fľaša s vodou

Tanečná skupina ASSOS NELLUX / 1 hod.

dohodou

Veková skupina: 1,5 roka do 3,5 roka

Kedy: pondelok 9:30 – 10:30 hod

Cena: 45 € / 8 hodin

Popis: Folklórik je tancovanie na ľudovú nôtu spojené s tvorivými dielňami v druhej polovici hodiny. Deti sa učia rytmike, jednoduchým choreografiám vždy obohatené o malý hudobný nástroj v sprievode krásnych slovenských ľudových piesní. V druhej časti hodiny si s deťmi vyrobíme niečo pekné, funkčné, užitočné a natrénujeme strihanie, lepenie, kreslenie….

Kurz vedie: Mgr. Lenka Simandlová

Tel: 0910 181 879

 email: info@lactivity.sk

Potrebujete: prezúvky pre dieťa aj rodiča (sukničky pre dievčatká a vestičky pre chlapcov, budú k dispozícii na hodine)

Folklórik / 8 hod.

45,- eur

Kedy: utorok 16:00 - 17:00 od 5 rokov

Cena:

Popis: akrobatický diskotékový tanec

Tréner: Miroslav Lackovič

Tel.: 0907 729 144

email: miroslav.trener.lackovic@gmail.com

            

 

Break Dance / 1 hod.

?,- eur