1. Kurz vedie lektor, alebo ním poverená osoba.
 2. Za účastníkov v čase trvania kurzu je zodpovedný lektor.
 3. Od prihlásenia na kurz po realizáciu platby držíme miesto max. 5 dní. V prípade,že neprebehne platba, miesto prepustíme ďalšiemu čakateľovi.
 4. Účastník kurzu súhlasí s použitím prípadných záznamov (foto, video) z hodín.
 5. Všetky osobné údaje, ktoré rodič poskytne lektorovi budú považované za dôverné.
 6. Ak sa hodina z určitých príčin neuskutoční, lektor to oznámi najneskôr 12 hodín pred začatím na poskytnuté kontaktné údaje v tejto prihláške.
 7. S chorým dieťatkom prosíme neprichádzať do centra na kurzy. Po vyliečení Vás radi uvidíme.
 8. Dieťa môže absolvovať hodinu v pohodlnom oblečení a obuvi vhodnej do interiéru.
 9. Ak sú rodičia prítomní na kurzoch so svojimi deťmi, je potrebné si priniesť prezúvky.
 10. Na 1. hodine je potrebné vyplniť prihlášku a podpísanú odovzdať lektorovi.
 11. Vyplnením prihlášky a zaplatením za kurz súhlasíte s našimi podmienkami pre spomínaný kurz.
 12. Platbu za kurz je nutné uhradiť bankovým prevodom na účet: 2925874323/1100 do 5 dní od začiatku kurzu. Do Poznámky pre prijímateľa prosím uveďte meno a priezvisko dieťaťa/názov kurzu.
 13. Cena za kurz je uvedená v cenníku L-Activity, spolu s počtom náhradných hodín. Pravidlá nahrádzania hodín poskytne lektor.