BALET_WEB

 

Veková skupina: od 5 rokov pre chlapcov aj dievčatá

Kedy: štvrtok 18:00 - 19:00 hod

Cena: 20 € / 4hodiny

Popis: Lipovianka je krúžok, ktorého cieľom je naučiť deti individuálne základné prvky ľudového tanca, tanečné držanie tela, koordináciu a orientáciu v priestore a podľa progresu detí jednoduché tanečné choreografie.

Kurz vedie: Ing. Martina Bálešová

Viac informácií a nahlasovanie: tel: 0911 494 521, email: martinabalesova@gmail.com

O pravidlách

Potrebujete: cvičky, tepláky pre chlapcov, sukničky pre dievčatá