PLAGáT  VýTVARNá (1)

Veková skupina: 4-12 rokov

Kedy:  zápis 11, 17 a 18.10 od 16:00 - 18.00

Cena:   7€ - 90 minút                                                                                                                             6€ - 60 minút

Popis: Kreatívna výtvarná je dielnička, na ktorej kladieme dôraz na jedinečnost každého účastníka, preto obsah a forma dielne bude prispôsobená ich momentálnemu citovému rozpoloženiu. Vytváranie 3D aj 2D prác.
Deti si vyskúšajú individuálnu prácu a prácu v skupine, kde sa okrem rôznych techník, naučia kreatívnej a rešpektujúcej spolupráci na kolektívnych dielach.
Samozrejmostou sú základy dejín výtvarných smerov

Kurzy vedie: Mgr. art. Alenka Ťažká

Viac informácií a nahlasovanie: tel:  , email: alena.tazka@gmail.com

O pravidlách

Potrebujete: náhradné oblečenie,alebo aj pracovný pláštik, prezúvky