FOLKLORIK_WEB

Veková skupina: 1,5 roka do 3,5 roka

Kedy: v pondelky 9:30 - 10:30 hod

Cena: 45 € / 8 hodin

Popis: Folklórik je tancovanie na ľudovú nôtu spojené s tvorivými dielňami v druhej polovici hodiny. Deti sa učia rytmike, jednoduchým choreografiám vždy obohatené o malý hudobný nástroj v sprievode krásnych slovenských ľudových piesní. V druhej časti hodiny si s deťmi vyrobíme niečo pekné, funkčné, užitočné a natrénujeme strihanie, lepenie, kreslenie....

Kurz vedie: Mgr. Lenka Simandlová

Viac informácií a nahlasovanie: tel: 0910 181 879                                                                                                                     email: info@l-activity.sk

O pravidlách

Potrebujete: prezúvky pre dieťa aj rodiča (sukničky pre dievčatká a vestičky pre chlapcov, budú k dispozícii na hodine)