PREVÁDZKA

Jelšová 2, 900 25 Chorvátsky Grob – miestna časť Čierna Voda

SÍDLO

Hlohová 6, 900 25 Chorvátsky Grob

IČO: 46 177 256 

DIČ: 2023336117

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Bankové spojenie:

Detské krúžky: SK3811000000002923861799, Tatra banka a.s.

Cvičenia pre dospelých: SK0811000000002949026273, Tatra banka a.s.