Moderná gymnastika

Tréner: Natália Stemnická
Kontakt na trenéra:
0908 153 063, natalia.stemnicka@gmail.com

Moderná gymnastika je šport, ktorý kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelného tanca a akrobacie a to ako s náčiním, tak bez neho. Náčiním sa rozumie švihadlo, obruč, lopta, kužele a stuha.  Je to nádherný estetický, nenáročný šport.

V našom centre trénuje modernú gymnastiku bývalá gymnastka, ktorá má na konte viacero úspechov a so svojím klubom Rapid Bratislava sa stali najúspešnejším klubom na Slovensku.

Hodina začína rozcvičkou a tréning pokračuje buď nácvikom práce s náčiním (švihadlo, stuha, obruč, lopta, kúžele), alebo tréning techniky prvkov, naŤahovacie cvičenia... Samozrejme pri tomto mladšom veku nechýba hravá forma tréningu, ale aj tvrdá práca.  Tešíme sa na všetky budúce gymnastky :)

moder