Fyzioterapia je účinná cesta, ktorá odstraňuje napätie i bolesti pohybového aparátu a vedie k celkovej regenerácii.Pravidelnou starostlivosťou a cvičením sa môžete cítiť dobre v akýchkoľvek podmienkach. Spoločnou spoluprácou dokážeme prekonávať obmedzenia a nachádzať možnosti v tom čo potrebujete.Venujeme sa akútnym i chronickým poruchám pohybového systému.Veková kategória je neobmedzená.Každý pohyb a každá terapia mení štruktúru Vášho organizmu a nastáva celková regenerácia. Môže to byť aj o tom ako sa zosúladiť z vlastným telom, mysľou a dušou a sám sa uzdravovať. Nájsť rovnováhu a cítiť sa uvoľnenejšie.Spoločnou spoluprácou dokážeme prekonávať obmedzenia a nachádzať možnosti v tom čo potrebujete. 

Cieľom a zámerom terapií je:

- odstránenie bolesti a napätia 
- odstránenie svalovej nerovnováhy z príčin oslabených a skrátených svalov
- korekcie asymetrií a zlepšenie držania tela
- zmena pohybového stereotypu
- uvedomenie si a práca s hlbokým stabilizačným svalovým systémom
- v rovnováhe spevnené brušné i chrbtové svalstvo
- zlepšenie sily, flexibility, koordinácie a vytrvalosti
- zlepšenie motoriky, funkčnosti a kvality pohybu
- budovanie sebadisciplíny, vyrovnanosti a radosti
- poradenstvo k starostlivosti o chrbticu a pohybový aparát

 

Forgáčová Jarmila Viac info