ZemanLiviaVyštudovala predprimárnu pedagogiku v Bratislave, primárnu a predprimárnu pedagogiku vo Švajčiarsku, kde študovala a pôsobila 6 rokov. Z nemeckého jazyka má štátnu jazykovú skúšku všeobecnú a tiež vyštudovala prekladateľstvo. V oblasti vyučovania nemeckého jazyka a predškolskej pedagogiky pôsobí 15 rokov

 

V našom centre: Nemčina hrou