Mgr. Simandlová Lenka (Minifit, FolklórikPohybovka, SOM ®) majiteľka centra

Ing. Bálešová Martina (Lipovianka)

Mgr. Bobošíková Silvia (Hocus-Locus)

Mgr. Bučková Lucia (Balet, Moderná gymnastika)

Facínek Andrej (Aikido)

Fodor František  (Thajský box)

Forgáčová Jarmila (FyzioterapeutPevný Zdravý chrbát)

Ing. Gatial Miroslav  (Karate) 

Herrera Alberto (Salsa. Merenge, Bachata)

Kadvan Peter (Capoeira)

Kollárová Katarína  (Ashtanga Yoga)

Kolčáková Zuzana (Hatha Yoga)

Kovacsová Veronika (masér) 

Krištofičová Silvia (Spoločenské tance)

Mgr. Lackovič Miroslav (Bboying, Enclave BootCamp, Enclave Mobility KidZ, Enclave Funkčný tréning)

Lukáčová Jarka (Pilates)

Nitrayová Ela (Jumping ®)

Mgr. art. Varcholová Zora (Senzory playRaZdvatriAtelier)

Zeman Lívia (Nemčina hrou)

Bc. Zeman Denis (CrossTraining)